Preloader Kapat
Sosyal Gelişim

Sosyal Gelişim

Okul öncesi dönemin belki de en önemli gelişim alanı olan sosyal gelişim alanı, akranları ile aynı ortamı paylaşmasıyla bile desteklenen çocuklarımıza doğru kazanımlar sağlamak öncelikli amacımızdır; çocuklarımızı sadece topluma uyum sağlayan bireyler değil, topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirmekteyiz. Gelişen teknoloji ile, küreselleşen yeni dünya düzeninde bireyel rin evrensel düşünme biçimlerinin de desteklenmesi gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu doğrultuda; empati yeteneği gelişmiş, özgür ve eleştirel düşünebilen, evrensel ve toplumsal bilince ve sorumluluğa sahip; insan, hayvan ve doğa sevgisini içselleştirmiş, farklılıklara karşı önyargısız, dışlayıcı değil dahil edici tutumlar sergileyebilen çocuklar yetiştirmek birincil hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda kurumumuz bünyesinde belli aralıklarla düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal yardımlaşmaya yönelik önemli kazanımlar elde edilmektedir.