Duyurular
Matfen Eğitim Kurumları - COVID-19 TAKİP PROSEDÜRÜ

Matfen Eğitim Kurumları - COVID-19 TAKİP PROSEDÜRÜ 

1. AMAÇ

Covid-19 pandemi sürecinden tüm dünya gibi ülkemiz de etkilenmektedir. Bu süreç içinde toplumsal yayılmayı önlemek pandemi ile mücadelenin en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

Tehdit, tanımlanmış bir mikroorganizmadır ve tüm tanımlanmış mikroorganizmalarla mücadelede olduğu gibi virüsün bulunduğu kişilerin belirlenmesi, bu kişilerin çevrelerine bulaştırmamaları için izolasyonları, virüsün hastalık yaptığı kişilerin tedavisi kısaca yapılması gereken eylem planının bir parçasıdır.

Mart ayından beri toplumun her kesiminde yayılmış halde bulunan virüsün çalışma ortamlarımızda da bulunabileceği bir gerçektir. Bu gerçeğin ışığında çalışma ortamımızda şu ana kadar çok vaka saptanmamış olması çok vaka olmadığı anlamı taşımamaktadır.

Zaman içerisinde hastalığın toplum içinde artış göstermesi ile paralellik göstererek çalışma ortamlarında da artışın olması kaçınılmazdır.

Pandemi ile mücadelede maske-mesafe-hijyen kurallarına hem çalışma ortamları hem de özel hayatlarımızda uymak zorundayız.

Kurum dışında ve özel hayatlarımızda geçirdiğimiz zamanlarda maske-mesafe-hijyen kurallarına uymadığımız, dikkate etmediğimiz takdirde oldukça güvenli bir şekilde hepafiltreli sistemlerle temizlediğimiz kurum içi ortamlarımıza virüsü taşımasak bile yakın temasta olduğumuz mesai arkadaşlarımıza bulaştırabiliriz.

Kurumumuz içinde pandemi açısından güvenli ortamlar oluşturmak ve yayılmayı minimalize etmek adına oluşturduğumuz önlemlere herkesin uyması ve uymayanların sosyal sorumluluk adına bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.

Çalışanlarımızın genç nüfus ortalamasında olmaları, genel toplum içinde virüsü farkında olmadan geçirerek bağışıklık kazananların sayısının fazla olması, mevcutta uygulanan tedavilerle hastalığı ağır geçirmeyen hasta yüzdesinin toplumumuzda fazla olmasına bakarak panik oluşturulmasının ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulmamasının, kurum dışındaki grup aktiviteleri ve ziyaretlere devam edilmesinin pandemi sürecinin sağlıklı yönetilmesine daha çok zarar vereceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. 

2. KAPSAM

Bu prosedür, Mat-Fen Eğitim Kurumları’ nda  görev yapan çalışanları kapsar.    

3. TANIMLAR

Temas : 1,5 metre temas mesafesinden daha yakında bulunmak, 1,5 metre temas mesafesinden daha yakın olarak temaslı çalışanın ve/veya pozitif çalışanın ikisinin birden maskelerinin 10 dakikadan fazla çıkmış olması, 1,5 metreden yakın mesafede ve 10 dakikadan fazla maskesiz iletişime ek olarak bardak çatal gibi malzemelerin ortak kullanılması.

Pozitif  Sonuç : Test sonucu pozitif çıkar ise personele testin yapıldığı kurumdan testin pozitif çıktığı tarihten itibaren 10(on) gün istirahat verilir. Test sonucu pozitif çıkan personelin en son işe geldiği tarihten 7(yedi) gün geçmişinden itibaren yakın temas ettiği personeller saptanmalı ve semptomlar konusunda takip edilmeli, bu personellerin temas ettikleri personelin ilk pozitif test sonucundan itibaren 7(yedi) gün boyunca bölüm sorumluları tarafından maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu sıkı olarak kontrol edilmelidir.

Negatif Sonuç : Test sonucu negatif ise rapor bitiminden sonraki 14 gün personelin diğer personellerle teması kısıtlanmalı, işyerindeki çalışmaları izole hale getirilmeli, personelin maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu bölüm sorumluları tarafından daha sıkı kontrol edilmelidir.

Karantina : Filyasyon kaydı yapıldıktan sonra en son temas tarihinden itibaren 14 (ondört) gün karantinada raporlu kalacaklardır. 

4. UYGULAMA

 • Mesai dışında sahip olduğu semptomlardan dolayı herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran personele test yapılmış ise test yapıldıktan sonra test sonuçlanana kadar 3 güne kadar istirahat verilir.

 • Test yaptıran her personel test yaptırdığını kurum müdürüne ve işyeri hekimine bildirmekle yükümlüdür.

 • Aldıkları 3 güne kadar olan istirahat raporları insan kaynaklarına iletilmektedir.

 • Test sonuçlanana kadar kurumda test yaptıranın temaslıları için bir çalışma ve filyasyona gerek yoktur.
 • Test sonucu negatif ise rapor bitiminden sonraki 14 gün personelin diğer personellerle teması kısıtlanmalı işyerindeki çalışmaları izole hale getirilmeli, personelin maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu bölüm sorumluları tarafından daha sıkı kontrol edilmelidir.

 • Test sonucu pozitif çıkar ise personele testin yapıldığı kurumdan testin pozitif çıktığı tarihten itibaren 10(on) gün istirahat verilir. Test sonucu pozitif çıkan personelin en son işe geldiği tarihten 7(yedi) gün geçmişinden itibaren yakın temas ettiği personeller saptanmalı ve semptomlar konusunda takip edilmeli, bu personellerin temas ettikleri personelin ilk pozitif test sonucundan itibaren 7(yedi) gün boyunca bölüm sorumluları tarafından maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu sıkı olarak kontrol edilmelidir. 
 • Testi pozitif çıkan personel ile temaslı olup kurumda takip edilen personeller semptom göstermelerine bakılmaksızın kurum içindeki filyasyon çalışmasının bir parçası olarak testi pozitif çıkan personele temaslı listesi halinde sisteme düşürülmesi için iletilir. 
 • Temas kriterleri: o 1,5 metre temas mesafesinden daha yakında bulunmak,
  • 1,5 metre temas mesafesinden daha yakın olarak temaslı çalışanın ve/veya pozitif çalışanın ikisinin birden maskelerinin 10 dakika ve daha uzun süreli çıkmış olması,
  • 1,5 metreden yakın mesafede ve 10 dakikadan fazla maskesiz iletişime ek olarak bardak çatal, dosya kalem gibi ofis malzemelerinin ortak kullanılması. 
 • Testi pozitif çıkmış personel listeyi sağlık müdürlüğünden gelen filyasyon ekiplerine vermelidir.   
 • Filyasyon ekipleri listedeki kişileri temaslı olarak devletin sistemine kaydederler.

 • Kayıt yapıldıktan sonra temas tarihlerinden itibaren 14 (ondört) gün karantinada kalacaklardır. Karantina süreci başlayan personel aile hekimini arayarak karantina süreci boyunca raporlandırılması gerektiği bilgisini aile hekimine bildirmelidir. Devlet hastanelerine yönlendirilen semptom gösteren personellere test yapılması durumunda 1. maddeden itibaren yapılacak uygulamalar geçerlidir. Temaslı personele temas anından itibaren geçerli olmak üzere aile hekimliği sisteminden 14 (ondört) gün istirahat verilir.

 • Temaslı olarak karantinada olan personel semptom göstermesi durumunda işyeri hekimi, filyasyon ekipleri ve bölüm müdürlerini bilgilendirmek koşulu ile test yaptırabilir ve pozitif çıkarsa pozitif çıktığı tarihten itibaren 10 (on) gün raporlandırılır ve karantina süresi revize edilir.

 • Test sonucu pozitif çıkmış ancak 10 (on) gün sonrasında tedavisi bitmiş kişiler semptom göstermedikleri takdirde iş başı yapabilir. İşbaşı yapmadan önce tekrar test yaptırmaları halinde semptom olmaksızın test pozitifliği ortaya çıkarsa bu kişiler 10(on) gün uzaklaştırılabilirler ama sisteme düşürülemezler ve raporlandırılamazlar. Bu kişiler çalışmak istedikleri takdirde maske-mesafe-hijyen kuralları alınmak koşulu ile izole edilerek işveren tarafından çalıştırılabilir.

 • Semptom gösteren temaslı personellerin devlet ya da özel sağlık kuruluşlarında yapılan testlerinin negatif çıkması durumunda test sonucundan itibaren 10 gün boyunca bölüm sorumluları tarafından maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu sıkı olarak kontrol edilmelidir. 
 • Kurumda çalıştığı esnada gribal enfeksiyon bulguları gelişen ve işyeri hekimine muayeneye gelen personellerin durumu işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. 
 • İşyeri hekimi ilk olarak 5 günü aşmayacak şekilde semptomatik ve ampirik tedaviye başlar. 5 gün sonrasında semptomlar ve hastalık durumunu değerlendirmek üzere personeli kontrole çağırır. Personeller 5 gün sonrasında işyeri hekimine kontrole gitmeleri konusunda bilgilendirilir.

 • Tedavi sonrası 6. günde yapılan değerlendirmelerde semptomların gerilemediği ve/veya arttığı gözlenen personeller işyeri hekimi tarafından özel ve/veya devlet kurumlarına bildirilmelidir. 
 • Hemogram, CRP, D-Dimer, Akciğer tomografisi, Ferritin testlerinin yapılması için sevk edilir.

 • Sağlık kurumuna yönlendirilen personelin sonuçlarında (lenfopeni-trombositopeni-crp yüksekliği-ferritin yüksekliği-D-dimer yüksekliği-tomografide buzlu cam görüntüsü) bulgularından 3(üç) tanesinin varlığında bu sonuçlarla beraber test yapılması için devlet hastanesine yönlendirilmesi gerekir.

 • Devlet hastanesine yönlendirilen ve test yapılan personellere 3(üç) gün istirahat verilir. Test sonucu negatif çıkarsa test yaptırdıkları tarihten itibaren 10(on) gün boyunca bölüm sorumluları tarafından maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumu sıkı olarak kontrol edilmelidir. Test sonuçları pozitif çıkarsa test tarihinden 5(beş) gün öncesine kadar geriye doğru taranıp temaslıları saptanır ve devlet hastanesine temaslı olarak yönlendirilir.

 • Kurumda çalıştığı esnada gribal enfeksiyon bulguları gelişen ve işyeri hekimine muayeneye gelen çalışanların durumu işyeri hekimi tarafından değerlendirilir.

 • İşyeri hekimi ilk olarak 5(beş) günü aşmayacak şekilde semptomatik ve ampirik tedavi başlar.5 gün sonrasında semptomlar ve hastalık durumunu değerlendirmek üzere personeli kontrole çağırır. Semptomlarda gerileme var ve personel iyileşmişse işe devam kararı alınır. Filyasyona gerek yoktur. 
 • Etrafında bulunanlardan herhangi birisine yapılan testin pozitif çıkması durumunda temaslı olarak değerlendirilen personeller bu durum hakkında bölüm amirlerine bilgi verip aile hekimlerine yönlendirilir. Testlerinin yapılması için aile hekimliği birimi tarafından devlet hastanesine yönlendirilir. Temas anından itibaren geçerli olmak üzere testleri negatif çıksa bile 14 (ondört) gün istirahatli sayılırlar.

 • Personellerin kurum dışındaki faaliyetlerine müdahil olmamak koşulu ile tüm çalışanların pandemi ile mücadele açısından eğlence, parti, aile ziyaretlerini sınırlandırmaları, toplum ile bir bütün olarak faaliyet gösteren ve temas oranı yüksek meslek gruplarından olmamız nedeniyle tüm iletişimlerde sosyal mesafe- maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerinin gerekliliğini, ayrıca kurum içerisinde özellikle çay, kahve ve yemek vs. gibi dinlenme zamanlarında tedbirin elden bırakılmaması hususu kurum personellerine bölüm müdürleri ve IK tarafından hatırlatılmalıdır.  

4.1 Karantina Sürecinde Yapılacaklar

Yapılan Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkan çalışanlar pozitif çıktıklarını işyeri hekimi ve bölüm amirleri ile paylaşırlar. 

Kurum içinde son 5 gün için kişinin temas ettiği temaslı çalışanlar birim amirleri tarafından saptanır.

İSG departmanı tarafından temaslıların isim, soyisim, T.C.kimlik numarası, temas tarihleri, adresleri bir form halinde hazırlanıp pozitif çıkan çalışana onu arayan filyasyon ekiplerine bildirmesi için filyasyon ekipleri aramadan ivedilikle bildirilir.

Test sonucu pozitif çıktıktan sonraki 24 saat içinde filyasyon ekipleri tarafından aranır.

Filyasyon ekiplerine İSG departmanı tarafından hazırlanmış liste pozitif çıkan çalışan tarafından paylaşılır.

Filyasyon ekipleri temaslıları 24 saat içinde sisteme girerler ve temaslılar sisteme düştüğünde bu SMS olarak temaslılara bildirilir.

Temas tarihlerinden itibaren 14 gün karantina ve izolasyon başlar.

Temas tarihi ne kadar geçmişte kalmışsa karantina süreci o kadar kısa olacaktır.

Karantina süreci içerisinde temaslı çalışanların semptom göstermesi durumunda filyasyon ekiplerine bunu telefon ile arayarak bildirmeleri gerekir.

Karantina süreci sırasında izolasyonda bulunan çalışanlar kendi imkanları ile hastaneye test yaptırmaya gidemezler. Filyasyon ekiplerinin yönlendirmesine göre hareket etmelidirler.

Karantina süreci boyunda filyasyon ekipleri ve/veya aile hekimleri tarafından telefon ile aranarak ve/veya ziyaret edilerek durumları sorulur.

Aile hekimleri sisteme temaslı olarak düşmüş karantina sürecinde bulunan kişilere ancak bir işte çalışıyorsa rapor verebileceğinden karantina sırasında personellerimizin aile hekimlerine veya filyasyon ekiplerine çalıştıklarını bildirerek karantina sürecini raporlandırmaları sağlanmalıdır.

Karantina süreci sonrasında herhangi bir semptom yok ise karantina bitimi sonrasında önce işyeri hekimlerine görünmek koşulu ile işbaşı yapabilirler.

Karantina süreci korkulması gereken bir süreç değil normal bir pandemi prosedürüdür. Panik yapılmamalı ve herhangi bir durumda işyeri hekimi ve filyasyon ekipleri bilgilendirilmelidir.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM.

PINAR ÖNER
(İşyeri Hekimi)
Kasım 2020