Preloader Kapat
Öğretmenlerimiz

Öğretmenlerimiz

Eğitim-öğretim kadromuz, “Bir insanı sevmekle başlar her şey…” düşüncesinden hareketle öğrencilerine sevgiyle yaklaşan, sabırlı, hoşgörülü, empatik düşünme becerisi gelişmiş, çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun yaklaşımlar geliştirebilen, akademik yetenekleri ve sorun çözme becerisi yüksek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, değişen dünyaya ayak uydurabilen bireylerden oluşmaktadır.