Preloader Kapat
Rehberlik

Rehberlik

Ortaokul; öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler için heyecan verici ama zorlu bir dönemdir. Çocukluktan ergenliğe geçiş sırasında oldukları için ortaokul öğrencileri sınıfta öğrendikleri bilgileri ilgi ve yeteneklerine göre yaşamlarına aktarmak isterler. Bundan dolayı çeşitli alanlara yönelmeye başlarlar. Bu sürede ebeveynlerinden daha çok akranlarına yönelmeye başlarlar, kendi kimliklerini bulmaya çalışırlar. Aynı zamanda başkalarının yorumlarına ve eleştirilerine aşırı duyarlı oldukları bir dönemdir.

Okul psikolojik danışmanları, çocuk ve ergen gelişimi, öğrenme stratejileri, özyönetim ve sosyal beceriler konularında benzersiz bir şekilde eğitilmiş eğitimcilerdir. Öğrencilere bireysel rehberlik ve grup rehberliği uygularlar. Bu önemli gelişim döneminde rehberlik servisi öğrencileri sosyal, gelişimsel, davranışsal ve bilişsel alanlarda desteklemektedir. Okul psikolojik danışmanlığı programı, öğrencilerin hayatlarının her alanına dahil edilmiş eğitim, önleme ve müdahale faaliyetlerini sağlar. Öğrencilere akademik, kariyer ve sosyal/duygusal gelişim için gerekli bilgi, tutum ve becerileri öğretir.

Matfen Kolejindeki okul psikolojik danışmanları olarak , öğrencilerin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemenin yanı sıra akademik hedeflerine yönelik kapsamlı, gelişimsel ve önleyici bireysel bir program sağlamak bizim misyonumuzdur. Öğrencilerin akademik ve sosyal/duygusal ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli müdahaleleri sağlamak için öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Öğrencilerin bu yıllarda edindikleri bilgi, tutum ve beceriler, gelecekteki başarının temelini oluşturur. Bu tüm öğrencilerin değişen bir dünyada başarılı ve yaşam boyu öğrenenler olmalarını sağlamak için ebeveynler ile ortak iş birliği yöntemiyle gerçekleşmektedir.

Hedeflerimiz

  • Mutlu bireyler
  • Özgüvenli, sorumluluk sahibi bireyler
  • Empati becerisi gelişmiş bireyler
  • Farklılıklara karşı hoşgörülü ve duyarlı bireyler
  • Kendini iyi ifade edebilen bireyler,
  • Çevresine ve topluma duyarlı bireyler
  • Mesleki ve kariyer gelişim hedefleri olan bireyler