Preloader Kapat
Türkçe

Türkçe

Kurumumuzun en önem verdiği konuların başında Türkçemizin etkin ve eksiksiz bir şekilde öğrencilerimize aktarılması vardır. Kendi dilini iyi bilmeyen bir kişi ne kendi anadilindeki diğer kavramları ne de yabancı dilleri iyi bir şekilde öğrenemez. Bu felsefeyle Türkçemizin iyi öğretilmesi diğer tüm akademik konuların iyi öğrenilmesi için temel oluşturmaktadır.

Ortaokul Türkçe müfredatı, Türkçemizin dilbilgisi kurallarının ayrıntılı bir şekilde öğrencilere aktarıldığı ilk dönem olması itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu dönemde Türkçemizin kural ve çalışma dinamikleri detaylı bir şekilde öğrencilerimize aktarılmaktadır. Bu süreçte bu kavramları doğru bir şekilde öğrenen öğrencilerin okuduklarını anlama, yorumlama becerilerinin arttığı ve diğer branşlardaki kavramları ve yabancı dilleri öğrenmede kolaylık yaşadıkları bariz bir şekilde gözlemlenmektedir. Ayrıca ortaokul yaş döneminde çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı pekiştirildiğinde, bunun ileriki dönemlere de olumlu bir şekilde taşındığı görülmektedir.  Bu nedenlerden ötürü Türkçe öğretimi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve sürdürülmesi; Matfen için en önemli akademik hedeflerin başında yer almaktadır.